Seminarium FICPI Polska

2014-07-24

W nawiązaniu do poniższego ogłoszenia dziękujemy wszystkim za przybycie na seminarium FICPI Polska, które miało miejsce 30 czerwca 2014 oraz zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami przedstawionymi przez prelegentów:


Chris Mercer.pdf
Dr Eugen Popp.pdf
Kateřina Hartvichová.pdf

2014-06-11

Z przyjemnością zapraszamy na mini-konferencję organizowaną przez FICPI Polska pod tytułem:
„Patent europejski o jednolitym skutku oraz jednolity sąd patentowy – obecna sytuacja, perspektywy oraz implikacje dla rzeczników patentowych i ich klientów”/
“Unitary Patent – current situation, perspectives and implications for patent attorneys and their clients”.

Konferencja odbędzie się dnia 30 czerwca 2014 r. w godz. 9.30-14.30

Miejsce konferencji: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Al. Niepodległości 188/192, Warszawa, sala 557.

Przewidziane są wystąpienia trojga rzeczników patentowych – Dr. Eugen Popp, Niemcy, Chris Mercer, Wielka Brytania oraz Katerina Hartvichova, Czechy. W wystąpieniach zaprezentowany zostanie punkt widzenia rzeczników patentowych z tych państw na zmiany, jakie niesie ze sobą planowany system patentu europejskiego o jednolitym skutku.

Przewiduje się około 40 minut na każde z powyższych wystąpień, wraz z sesją pytań i odpowiedzi.

Temat patentu jednolitego i związanego z nim jednolitego sądu patentowego jest ostatnio szeroko dyskutowany, nie tylko w naszym kraju. Proponowana przez nas konferencja – w odróżnieniu od innych spotkań poświęconych tej tematyce – umożliwi zapoznanie się „z pierwszej ręki” z punktem widzenia naszych kolegów – rzeczników z innych krajów. Zważywszy, że FICPI jest organizacją zrzeszającą rzeczników patentowych prowadzących własną praktykę/kancelarię – ujęcie tematu będzie m.in. nakierowane na aspekt biznesowy, w szczególności nowe szanse i zagrożenia wynikające z patentu i sądu jednolitego, a związane z prowadzeniem kancelarii. Mamy nadzieję, że ten aspekt okaże się interesujący dla polskich kolegów – rzeczników.

Językiem roboczym konferencji będzie angielski.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względów lokalowych liczba uczestników ograniczona jest do około 100 osób. W związku z tym prosimy o wcześniejszą rejestrację – e-mailem na adres: info@ficpi.org.pl, najpóźniej do godziny 12:00 dnia 23 czerwca 2014 (poniedziałek).

Jednocześnie informujemy, że w Polsce powstała grupa inicjatywna, której celem jest organizacja stabilnej, oficjalnie uznanej przez FICPI struktury krajowej tej organizacji w Polsce. Zachęcamy do zapoznania się z już uruchomioną stroną FICPI Polska pod adresem www.ficpi.org.pl, a także z broszurami w języku polskim i angielskim, załączonymi do niniejszego zawiadomienia. Z przyjemnością powitamy w swoim gronie nowych członków FICPI Polska!


20 Powodów dla których warto zostać członkiem FICPI.pdf
20 reasons why you should be a FICPI member .pdf
FICPI Brochure - email version.pdf