Założenie polskiej sekcji FICPI.

2013-02-13

Dnia 20 lutego 2013 roku w Warszawie odbyło się spotkanie w sprawie założenia tymczasowej sekcji polskiej FICPI. Po kolejnym spotkaniu dnia 16 maja 2013 podpisane zostało między FICPI a osobami obecnymi na spotkaniu porozumienie o utworzeniu takiej sekcji. Porozumienie podpisali – ze strony polskiej:

Na 14 FICPI Open Forum w Sorrento (Włochy), odbywającym się w dniach 02-05 października 2013, podczas którego Polskę reprezentowało 14 osób, a tymczasową polską sekcję – pp. Piotr Godlewski, Marek Łazewski, Paweł Wac i Rafał Witek, FICPI poparło intencję utworzenia w Polsce stałej sekcji narodowej FICPI w ciągu trzech lat od 01 stycznia 2014.

Podczas FICPI EXCO Meeting w Kyoto (Japonia), w dniach 06-10 kwietnia 2014, tymczasową sekcję polską reprezentował Rafał Witek.

Starając się spopularyzować pomysł utworzenia w Polsce stałej sekcji narodowej FICPI, członkowie sekcji tymczasowej założyli niniejszą stronę internetową. Planowane jest również – przy wsparciu i współudziale kolegów z sekcji FICPI w Niemczech i Wielkiej Brytanii – zorganizowanie w Warszawie spotkania poświęconego tematyce patentu europejskiego o jednolitym skutku i odpowiadającego mu jednolitego sądu patentowego. Wstępny proponowany termin spotkania to koniec czerwca, a szczegóły zostaną podane wkrótce na naszej stronie internetowej.

Zainteresowane osoby informujemy, że otwarta jest już rejestracja na [15 FICPI Open Forum w Barcelonie (Hiszpania)], które odbędzie się w dniach 05-08 listopada 2014.M