Konsultacje dotyczące zasad reprezentacji przed Jednolitym Sądem Patentowym

2014-07-28

W ramach konsultacji dotyczących zasad reprezentacji przed Jednolitym Sądem Patentowym (Unified Patent Court) jako FICPI Polska złożyliśmy następujące pisma:


Consultation submission.docx
EPLC draft revisions.docx